FPL SK12 - HAVERI med ???

Uppdaterad: 2013-07-28

1948-02-16, Söderåsen, Ljungbyhed

Det förolyckade skolflygplanet med volontärerna (GP) och (OV) hade startat från Ljungbyhed för en navigeringsflygning.

Haveriet inträffade sannolikt strax efter starten, då flygplanet slog ned nära Stenestads kyrka på Söderåsen. Planet fattade eld vid nedslaget. De ombordvarande torde ha ljutit en ögonblicklig död.

Några åsyna vittnen till haveriet har ännu icke påträffats, varför f.n. ingenting med säkerhet kan sägas om olyckans förlopp.

Gott flygväder rådde på olycksplatsen.

Tillbaka


Källa: Tidningsklipp... (Detta haveri finns inte med i sammanställningen i Kontakt nr 54 ??)