HAVERIER FPL 35

Uppdaterad: 2014-08-06

Sedan J35A kom i aktiv tjänst vid F13 under våren 1960 fram till slutet av 1986 har drygt 130 Drakenflygplan kasserats till följd av haverier. Under den första tolvårsperioden förlorades 59 flygplan genom totalhaveri varvid 22 flygförare omkom medan 34 framgångsrikt räddade sig med nödutsprång och fallskärm. Ser man till frekvensen totalhaverier i förhållande till uttagen flygtid blir denna 18,4 per 100.000 flygtimmar! Det är svårt att jämföra dessa siffror med statistik från andra länder eftersom principer för redovisning är helt olika. Jämfört med andra svenska militära flygplantyper som exempelvis fpl 29 och 32 ligger siffrorna för fpl 35 lägre. Utvecklingen av 35-systemet har dessutom efter 1972 inneburit en sänkning av haverifrekvensen i förhållande till det totala flygtidsuttaget.

Haveriorsaker - Generell översikt

Ett av de första problemen med flygplan 35, resulterande i totalhaverier, var rodermomentbegränsningar. Orsaken var här en kombination av styrsystemets konstruktion, vingkonfigurationen och hög fart. Avgörande för hur föraren kunde klara sig ur en kritisk situation var aktuell flyghöjd och Machtal. En utökad utbildning i förening med modifieringar på flygplanet med bl.a. införande av annan styrautomat och ett anpassat räddningssystem har drastiskt reducerat haverier och antal omkomna till följd av rodermomentbegränsningar.

Superstall var en annan för fpl 35 typisk haveriorsak. Till en början omkom minst en förare till följd av att han inte kunde skjuta ut sig eftersom huven aldrig fälldes. Efter bättre utbildning och successivt modifierat räddningssystem har antalet haverier och omkomna till följd av Superstall drastiskt minskat. Dessutom modifierades samtliga 35:or genom införandet av stallvarnare, som "handgripligen" varnade föraren då han närmade sig Drakens stallgräns med hänsyn till fart, roderlägen och anfallsvinkel.

Förarfel kan i många fall anges som direkt eller bidragande orsak till inträffade haverier det gäller då exempelvis inträffade kollisioner mellan flygplan eller med marken.

Materialfel kunde konstateras i 19 fall av de första 59 totalhaverierna, vilka inträffade fram till och med 1972. Det var då främst fel i RM6C-motorn såsom skurna bränslepumpar, skovelbrott, brand, brandindikering och fel i bränslesystemet. Haveriorsakerna har resulterat i modifieringar av olika detaljer i motor med tillhörande system varvid antalet haverier orsakade av materialfel markant har kunnat minskas.

Ovanstående redovisning bygger på Bengt Rosenius uppsats om fpl 35 publicerad i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens "HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT" år 1974. Det kan i sammanhanget nämnas att de officiella uppgifterna om 59 totalhavererade (och kasserade) flygplan 1960-72 stämmer dåligt med faktiska siffror. Under perioden 7/6 1960 - 7/12 1972 totalhavererade 70 flygplan typ 35 Draken! Hur skillnaden i antal skall förklaras är f.n. inte känt (1989). Möjligen kan det vara fråga om en eftersläpning i redovisningen av kassationer. Faktum kvarstår - ett flygplan som kasseras efter haveri måste statistiskt betraktas som totalhavererat! Med hänsyn till dessa inofficiella, men historiskt korrekta siffror kan tänkas att haverifrekvensen för fpl 35 ligger på 21,8 per 100.000 flygtimmar, vilket då något överstiger fpl 32 Lansen, men understiger fpl 29 Tunnan. Denna slutsats gäller dock haverifrekvensen beräknad fram till årslutet 1972, medan frekvensen därefter p.g.a. olika åtgärder kunnat bringas ner på en betydligt lägre nivå. Sålunda har exempelvis inget haveri inträffat med Draken under perioden maj 1986 till april 1989 trots ett omfattande flygtidsuttag vid det enda kvarvarande 35-förbandet - F10 i Ängelholm. Det haveri som inträffade den 11/11 1986, och där en österrikisk förare omkom, belastar inte statistiken vad gäller det svenska Flygvapnet.

Tabell över haverier

OBS: Bildkvaliteten nedan är inte den bästa, men hellre några halvdåliga bilder än inga alls (tycker i alla fall jag).
OBS: Klicka på bilden så visas den i större format!
Förklaring ff: Ff/Kn = Flygförare med kaptens grad. Ff/Fdir.1 = Flygförare med graden 1:e flygdirektör.

Datum        Förb Fpl-typ
Fpl-nr
Motor-typ
Motor-nr
Haveriplats Haveribeskrivning
1960-06-07 F13 J35A - 35018 RM6B - 8015 Ca 5,5 km NO Stjärnorp, Bjän (Östergötland) Superstall. Ff/Mj omkom. Ej fsk-hopp.
1960-09-07 FC
F13
J35A - 35002
J35A - 35014
RM6B - 3825
RM6B - 8010
Vid sjön Dovern, mellan Doverstorp o Eliantorp, 5 km SSO Finspång (Östergötland) Kollision. Ff/Lt i 35002 räddade sig med fsk-hopp men ff/lt i 35014 omkom (ej fsk-hopp)
1962-01-18 eller 1962-03-12 ?? F13 J35A - 35046 RM6B - 8032 F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Utebliven varvtalsökning vid landning. Ff/ffl ok. (Osäkert om detta klassades som haveri)
1962-05-07 F13 J35A - 35039 RM6B - 8041 Kolmården (Östergötland) Kollision med marken. Ff/Ffl.1 omkom (ej fsk-hopp).
1963-01-07 - SK35C - 35814
(mod35031)
RM6B - 8111 Sjön Roxen (Östergötland) Styrsystemstörning efter start. Ff/Lt och Ing räddade sig med fsk-hopp.
1964-03-06 F13 J35D - 35309 RM6C - 8469 Fält 32, Heden, Boden (Norrbotten) Genomsjunkning och minuslandning. Ff/Kn ok. Ej fsk-hopp. Fpl kasserat (men reparabelt).
1964-05-06 F13 J35D - 35316 RM6CS - 8479 Näset, 15 km SO Arboga, Hjälmaren Kollision i hög fart med Hjälmaren. Ff/Ffl.1 omkom (ej fsk-hopp).
1964-07-23 F16 J35B - 35222 RM6B - 8127 Valbo, NO Tierp (Uppland) Motorstopp. Ff/Fing.1 räddade sig med fsk-hopp.
1964-09-09 F18 J35B - 35212 RM6BS - 8140 Askö skjutplats, SO Trosa (Stockholms skärgård) Superstall. Fsk-hopp. Ff/Ffl.2 omkom.
1964-09-25 F16 J35A - 35052 RM6B - 8012 Skyttorp, ca 4 km N banändan på fält 14, SSO Tierp (Uppland) Motorstörning (FOD?). Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1964-11-18 F16 J35A - 35071 RM6B - 8145 Godegård, Kärnskogen (Östergötland) Superstall. Fsk-hopp. Ff/Ffl.1 omkom.
1965-02-02 F10 J35D - 35319 RM6C - 8480 Höalteknall, Nidingstorp, SO Båstad, Östra Karup, Hallandsåsen (Skåne) Hydraulfel. Ff/Mj räddade sig med fsk-hopp.
1965-04-08 F16 J35A - 35063 RM6B - 8040 Åkerby k:a, ca 5 km SV Bälinge (Uppland) Motorstörning (lossnad huvnyckel, FOD). Ff/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1966-02-01 F18 J35B - 35216 RM6B - 8005 Kaggfjärden (Södermanland) Efter modifiering på SAAB fick fpl motorstörningar vid en avancerad flygning samma dag utanför Landsort. (Exp).
Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1966-06-03 F3 J35D - 35385 RM6C - 8617 Himmerfjärden (Södermanland) En rote flög på 100 m höjd från Visby mot ett bogserat sjömål i närheten av Lisön, 10 km från Nynäshamn. Motorstörningar och motorstopp. Ff steg till 2.000 m höjd och gjorde återstartningsförsök. Fpl slog ned 100 m från land. (Exp)
Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1966-06-09 F13 J35D - 35331 RM6C - 8403 Grimsvallen, Glissjöberg, ca 20 km NV Sveg (Härjedalen) Inför bl.a. CFV, 3 flyggeneraler och flygsäkerhetsinspektören skulle 22 divisioner (150 fpl) anfalla ett utrangerat tågset (med ånglok i spetsen) på den nedlagda järnvägssträckan Sveg-Hede. Spaningsflyg lokaliserade snabbt tåget varefter 16 div laddade med övningsraketer och anföll. Två div flög bort sig helt. Ff flög som trea i den första gruppen då slutligen ett skarpladdat anfall sattes in. Efter en sväng över målet och anflygning gick ff tillsammans med kamraterna i dykning för attack och av allt att döma blev dykningen för brant. När ff skulle hämta upp fpl drabbades det av superstall och på 200 m höjd fanns ingen chans att häva stallningen. Fpl vek sig uppåt/bakåt och efter tillsynes ändlösa ögonblick sköts så kabinhuven av och ff/Ffl.1 kastades ur fpl och räddades sig med fsk. På bilden störtar fpl och ff har just gjort fsk-uthopp. (GP,Exp,SE)
1966-10-31 F18 J35B - 35233 RM6B - 8120 Mellsten, ca 15 km ONO Landsorts fyr (Stockholms södra skärgård) Under instrumentflygning i rote kom fpl in i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff/Ffl.2 räddar sig med fsk-hopp på 3.000 m höjd. (GP)
1966-11-18 F3 J35D - 35355 RM6C - Vårdsberga k:a (Östergötland) Okontrollerat läge vid landning. Ff/Oberlt räddade sig med fsk-hopp.
1966-11-22 F10 J35D - 35304 RM6C - 8444 F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne) Minuslandning. Ff/Ffl ok. Ej fsk-hopp.
1967-01-18 F16 J35A - 35045 RM6BS - 8063 På banvallen Uppsala-Gävle, ca 15 km N Uppsala (Uppland) Motorstopp. Ff/Lt: "Jag märkte direkt efter starten från F16 att motorn började krångla. Tornet gav mig order att landa igen Jag gick genom molnen upp till 2.000 m höjd och svängde hem. När jag drog av gasen stannade motorn. Efter två misslyckade startförsök förstod jag att min enda räddning var att hoppa." Fsk-hopp på 700 m höjd i moln. Fpl slog ned intill jvg mellan Uppsala o Gävle (ca 1.200 m från F16 landningsbana) och bröt elförsörjningen till jvg. (Exp)
1967-02-15 F11 S35E - 35910 RM6C - 8569 Söra gård, sydöstra änden av Hovrasjön, 4 km O F11 Skavsta, Nyköping (Södermanl) Efter genomförd navigeringsflygning låg fpl i moln under inflygning för radarlandning på F11. På 8 km avstånd från fältet meddelade ff att brand uppstått i fpl och att han avsåg hoppa.(GP).
Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1967-05-10 F11 S35E - 35912 RM6C - 8580 Slätbaken, vid Mem, Söderköping (Östergötland) Motorstörning. Under spaningsövning över sjön Bolmen på ca 50-100 m höjd fick fpl ett kraftig varvtalsbortfall. Ff/Ffl.1 meddelade tornet och steg, men kom bara till 900 m höjd. Fsk-hopp på 120 m höjd. Ff hamnade 400 m från kanalslussen, insnärjd i fallskärmslinorna. Räddades av en slussvakt med båt. (Exp)
1967-09-06 F10 J35D - 35322 RM6C - 8422 Utö, på grunt vatten vid ö norr om Nåttarö (Stockholms södra skärgård) En rote övade jaktstrid när rote-tvåan hamnade i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff/Lt meddelade fsk-hopp och hamnade på en ö N Muskö (överlevde). Fpl på grunt vatten N Nåtarö. (GT)
1967-09-14 F21 S35E - 35919 RM6C - 8661 2 km V banändan bana 32, F21 Kallax, Luleå (Norrbotten) Kontrollflygning efter rep av bränslesystemet. Motorstopp på 200 m höjd direkt efter start. Återstartningsförsök. Ff/Fing räddade sig med fsk-hopp på 100 m höjd. På bilden studerar ff sitt havererade fpl. (Exp,Se)
1967-10-24 F1 J35F - 35479 RM6C - 8671 1 km N Börje k:a (Uppland) Plané ned i marken. Efter en övning med 2 fpl från F1 havererade det ena vid 7-tiden strax före landningen på F16. Ff/Lt omkom. Ej fsk-hopp. (GT)
1967-11-23 F18 J35B - 35213 RM6B - 8160 I havet, S Mörtö-Bunsön, i närheten av Ornö (Stockholms skärgård) Luftstridsövning. Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? Ff/Ffl.1 utförde fsk-hopp men omkom. (Se)
1967-11-28 F13 J35F - 35413 RM6C - 8451 I havet, O Arkösund/Häradskär, 20-30 km NO Västervik, Östersjön Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? "Vi hade gjort en 'spiral' (halvroll i överljudsfart) och jag kunde inte komma ur den. Fpl fortsatte att rusa rakt ner mot vattnet. Jag jobbade för att få planet på rätt köl. Hann inte ens meddela min rotekamrat i radon om vad som hänt. Jag hoppades klara kärran. Men till slut förstod jag att jag måste ut ur den. Och det snabbt. Just då gick det undan ordentligt. Överljudsfart? Jaa, säkert! Katapultstolen fungerade och jag åkte i väg ut. Det kändes som om ansiktet skulle slitas sönder i vinddraget." Fpl störtade från 7.000-8.000 m höjd. Ff/Ffl.2 utförde fsk-hopp på 800 m höjd. Ff i vattenfylld livbåt 1,5 tim i 4-5 m höga vågor och 3-4-gradigt vatten. Efter räddningen tvingades hkp att nödlanda pga det mycket dåliga vädret. Detta var det första lyckade fsk-hopp i överljudsfart i FV. (Exp,Se)
1967-12-05 F3 J35D - 35363 RM6C - 8022 Åker vid Haddorp, 650 m NO St Greby gård, SSV Malmslätt (Östergötland) Motorbrand under inflygning för landning efter luftstridsövning på 8.500 m höjd. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 300 m höjd. (GP,Exp)
1968-01-29 F16 J35A - 35080 RM6B - 3603 Ingesbo i Vittinge, 30 km V Uppsala (Uppland) Under eller efter avancerad flygning kom fpl troligtvis i okontrollerbart flygläge (superstall). En dov smäll hördes enl vittnen innan fpl störtade. Bromsfallskärmen utlöstes innan fpl tog mark. Ff/Övlt omkom (ej fsk-hopp). Bilden: Vid pilen fanns en gång förarplatsen. (GT,Exp)
1968-03-26 F18 J35B - 35224
J35B - 35262
RM6BE - 3458
RM6BS - 8166
Nedergårdsö, strax S Ornö (Stockholms skärgård) Okontrollerat läge under roteflygning på låg höjd över Sthlms södra skärgård. Kolliderade fpl med varandra? Båda ff påträffades omkomna, flytande i vattnet. Ff/Fdir.2 i 35224 fsk-hopp, ff/Ffl.1 i 35262 ej fsk-hopp. Fpl på 20-50 m djup. (Exp,Se)
1968-09-18 F13 J35F - 35525 RM6C - 8726 Skog V Kvillinge k:a, 7 km N F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Under inflygning mot fältet efter låghöjdsflygning i mörker fick fpl motorstopp på 200 m höjd. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 150 m höjd. Fpl exploderade vid nedslaget. (GT,Exp)
1968-10-24 F10 J35B - 35254 RM6BS - 8106 Hanöbukten, QL 55 45, södra Östersjön Ff utförde målgång med radar på 1.500 m höjd när han omkring kl 20:30 plötsligt försvann från radarskärmen (okontrollerat läge). Ff/Ffl.1 omkom (ej fsk-hopp). (Exp)
1969-02-25 F13 J35F - 35530 RM6C - 8732 F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Vid start som rote-etta slocknade ebk:n i lättningsögonblicket men ff/Ffl.1 hann släppa bromsskärmen, bromsa hjulen och slå av motorn. Avgasströmmen från passerande rote-tvåan drev fpl ut i snön där det slog runt i 275 km/tim. Ff blev hängande upp och ned i selen och hörde hur bränslet rann ur de skadade tankarna. Räddningsstyrkan krossade huven och ff kunde krypa ut. Bilden: Fpl upp o ner i snön. (Exp)
1969-03-26 F16 J35A - 35088 RM6B - 8014 Skogsterräng 7 km NNV Tierp (Uppland) Motorstopp (bränslebrist). Ff/Lt(res) räddades ig med fsk-hopp.
1969-05-23 F3 J35D - 35376 RM6C - 8054 Nordvästra Vättern, i höjd med Olshammar (Närke) Motorstopp. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1969-06-13 F3 J35D - 35390 RM6C - 8598 Mellan Gotland och fastlandet, NNO Ölands norra udde, 10 km V Visby, Östersjön Radarledd stridsmässig avancerad flygning. Kl 09:20 halvroll i överljudsfart. Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? Skador på hjälmen tyder på fsk-hopp i mycket hög fart. Ff/Mj omkom. (GP, Se)
1969-09-17 F21 J35D - 35377

S35E - 35936 (mod35302)
RM6C - 8530

RM6C - 8477          
Hindersöfjärden, SV ön Skogskärret, O Luleå, Bottenviken (Luleå skärgård) Kollision i luften under luftstrid. Fart ca 800 km/tim.
35377: Ff/ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp. Fpl på 8 m djup.
35936: "Kraftig smäll och eldslågor runt kabinen". Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp ca 3.000-7.000 m höjd. "Vrakspillror föll ner över mig". Fpl på 8 m djup. (DN,GT)
1970-02-12 F11 S35E - 35944
(mod35276)
RM6C - 8417 15 km S fyren Gustaf Dalén, Östersjön På hemväg stannade motorn på ca 200 m höjd över Östersjön, ca 70 km från F11. Ff steg med fpl till 1.200 m och gjorde återstartningsförsök utan framgång. Fsk-hopp på 300 m höjd. Ff/Lt hade tur och landade på ett isflak. (GT,Exp)
1970-03-16 F13 J35F - 35552 RM6C - 8757 Bana 15, F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Genomsjunkning vid landning. Ff/Ffl ok. Ej fsk-hopp. Osäkert om det betraktades som ett haveri.
1970-04-28 F21 J35D - 35334
J35D - 35332
RM6C - 8497
RM6C - 8491
På land utanför F21, Bottenviken En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermomentbegränsning.
35334: Fsk-hopp i över 1.000 km/tim. Ff/Fdir.2 omkom.
35332: Ff/Ffl.1 gjorde fsk-hopp men blev hängande i ett träd och fick flera arm- och benbrott.
(GT,Exp,Se)
1970-05-26 F18 J35B - 35204 RM6B - 8114 10 km SO Östergarns fyr, ca 13 km SO Herrvik, Östersjön Kollision med havsytan. Under skjutövning mot luftbogserat mål försvann fpl från radarn kl 15:38. Delar av ff:s personliga utrustning fanns flytande vid en oljefläck på havsytan.(DN)
Ff/Ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp.
1970-06-03 F11 S35E - 35904 RM6C - 8651 Hjallerup, åker 18 km NO Aalborg (Danmark) Motorstörning (skovelbrott pga utmattning?) vid rutinflygning över Skagerack-Kattegatt. Planerade att gå ned på Nato-basen i Ålborg men 10 km från flygplatsen stannade motorn. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 500 m höjd. Fpl slog ned i ett uthus. (GP,Exp)
1970-09-02 F4 J35D - 35361 RM6C - 8811 Skogs- och myrterräng, 25 km VNV Strömsund (Jämtland) Superstall. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 3.000 m höjd. (GT)
1970-09-16 F21 S35E - 35926 RM6C - 8573 Näverliden, 40 km SO Arvidsjaur (Lappland) Motorstörning (skovelbrott pga utmattning?). Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp. (Exp)
1970-09-24 F13 J35F - 35517 RM6C - 8701 Kräklingbo (Gotland) Ff hade övat skjutning mot luftmål Ö om Gotland i rote. Därefter påbörjades avancerad flygning på höjder mellan 2.000-6.000 m. Vid 10:30-tiden upptäckte plötsligt rotechefen att fpl saknades. Inget radiomeddelande hade uppfattats. Halvroll och okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? (GT,Se)
Ff/Ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp.
1970-10-20 F11 S35E - 35917 RM6C - 8625 St Erstorp, Gösslunda, Kållandsö, ca 4 km NV Lidköping (Västergötland) Motorstörning. Lågt oljetryck 100 m över Vänern. Efter snabb stigning till 1.000 m stannade motorn. Ff/Fk försökte ta sig till F7 men fick göra fsk-hopp innan dess på ca 200 m höjd. (Exp,GT)
1970-11-03 F1 J3F - 35465 RM6C S - 8708 8 km S Björbo järnvägsstation, 30 km SV Rommehed (Dalarna) Efter avslutad övning kl 19:20 meddelar ff "Jag gör en sväng först.." innan landningen. Höjd 2.500 m. Därefter saknas fpl. Ev exploderade fpl i luften. (KvP,GT)
Kollision med marken. Ff/Ffl.1 omkom. Ej fsk-hopp.(CM)
1971-01-19 F4 J35D - 35359 RM6C - 8496 Pilgrimstad, Gällö, O Revsundssjön, Bräcke, SO Östersund (Jämtland) Superstall på 12.500 m höjd. "Fpl förlorade farten och började hastigt sjunka. Alla försök att komma ur läget misslyckades." Ff/Ffl/P/Sg räddade sig med fsk-hopp på 3.000 m. Fpl föll ner i en lada. (Exp)
1971-02-17 F21 S35E - 35950
(mod35286)
RM6C - 8564 Rosvik, 24 km V Kallax, Luleå (Norrbotten) Motorstopp. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp.
1971-06-23 F21 S35E - 35927 RM6C - 8679 12 km N Fällfors (Västerbotten) Under övning i luftstrid med annan 35:a hamnade ff i okontrollerbart läge (superstall). Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på 1.000 m höjd. (GHT)
1971-08-10 F12 J35F - 35437 RM6C - 8633 I havet ca 20 km NO Ölands södra udde, Östersjön Motorstopp på 6.500 m höjd. Återstartningsförsök lyckades för en kort stund. Efter att ytterligare 5 återstartningsförsök misslyckats, gjorde ff/Kn fsk-hopp i havet på 900 m höjd. Rotekamraten uppmärksammade det tyska fartyget "Nechapral av Hamburg" på vad som hänt genom överflygningar på låg höjd varvid fartyget plockade upp ff ur havet. Fpl på 30 m djup. (Exp)
1971-08-17 F10 J35F - 35591 RM6C - 8806 Nära Laganskjutmålet, ca 1 km från Lagans mynning i Laholmsbukten (Halland). Motorstopp vid avancerad flygning på 5.000 m höjd. Ff/Ffl.1 räddade sig med fsk-hopp på ca 1.500 m. (GT)
1971-10-12 F1 J35F - 35494 RM6C - 8411 9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt Under en övning med 4 fpl började fpl brinna. Vid fsk-hopp fick ff/Ffl.1 nyckelbensbrott och en benskada. Ff räddades av en fiskebåt (vind 20 m/s). (Exp)
1971-12-14 F18 J35B - 35223 RM6B - 8052 Jungfrufjärden, utanför Dalarö, ca 2 km N Kymmendö, N Ornö (Stockholms skärgård) Stridsmässig avancerad flygning. Ff meddelar "Jag mår inte bra. Jag vänder och går hem". En stund senare försvinner fpl plötsligt från radarn. (Exp)
Kollision med havsytan. Ff/Övlt omkom. Ej fsk-hopp. (CM)
1972-02-16 F16 J35A - 35064 RM6B - 8033 Gillers klack, Ljusnarsberg, NNO Kopparberg (Västmanland) Ff övade lågnavigering i dåligt väder och slog i en 40 m hög radiomast och fattade eld. Ff/Fj räddade sig med fsk-hopp. Fpl slog ned mellan 2 grupper med hundratals ungdomar vid en slalombacke. Ingen skadad!! (GT)
1972-05-09 F1 J35F - 35470 RM6C - 8413 Fält 45, Sättnabasen utanför Sundsvall, sedermera nedlagd (Medelpad) För tidig landställsinfällning. Ff/Fk omkom. Ej fask-hopp.
1972-08-07 F10 J35F - 35562 RM6C - 8409 F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne) Ebk-bortfall i starten. Ff/Ffl/Öfu ok. Ej fsk-hopp.
1972-10-09 F18 J35B - 35268 RM6BS - 8018 1 km O Vindbådan, NO Huvudskär (Stockholms skärgård) Okontrollerat läge (högfartshaveri). Ff/K/Fk räddade sig med fsk-hopp men bröt benet allvarligt vid nedslaget i vattnet. (DN, 4)
1972-10-17 F18 J35B - 35259 RM6B - ? F18 Tullinge (Södermanland) Hård sättning. Ff/Fdir ok. Ej fsk-hopp. Osäkert om detta klassades som haveri.
1972-11-21 F11 S35E - 35942
(mod35283)
RM6C - 8658 Vid Husbygård, ca 11 km N F11 Skavsta, Nyköping (Södermanland) Motorstopp (vådakupé). Ff/Sg räddade sig med fsk-hopp.
1972-11-30 F3 J35F - 35603 RM6C - 8565 Mosse S Malmbäck, Nässjö (Småland) Under en luftstridsövning försvann fpl ca kl 11:15 från radarn över ett stort och svårtillgängligt skogsområde. Ff och fpl saknas... (GT)
Ff/K/Lt omkom. Ej fsk-hopp. (4)
Se Hans Fredrikssons bilder och information från nedslagsplatsen. 2)
1972-12-07 F10 J35F - 35568 RM6C - 8798 Margretetorp vid Simontorp, Hulabäcksröd, Hallandsåsen (Skåne) Under landningsvarvet kolliderade fpl med marken (okontrollerat läge). Mycket låga moln vid olyckstillfället. Ff/Ffl/Öfu omkom. Ej fsk-hopp. Bilden: Brinnande rester av fpl släcks av räddningsstyrkan. (GT, 4)
1973-01-10 F1 J35F - 35561 RM6C - 8634 Vid Aggarön, Mälaren Motorstörning. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1973-04-11 F21 J35D - 35343 RM6C - 8475 Kustbandet SO Piteå, Bottenviken Ff och rotetvåan påbörjade, med radio och visuell kontakt, stigning genom moln till 6.000 m höjd. Vid avslutad stigning och molngenomgång var ff försvunnen. Ingen radiotrafik hade förekommit. En oljefläck på vattenytan visade var fpl slagit ned. (Exp)
Okontrollerat flygläge. Ff/Övlt omkom. Ej fsk-hopp.(4)
1973-04-16 F21 S35E - 35933
(mod35288)
RM6C - 8700 Ca 90 km O Sundsvall, Bottenhavet (lat 62 26', long 19 08') (Piteå skärgård) Fågelkollision på låg höjd?? (Exp,GT)
Kollision med havsytan. Ff/R/Kn omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1973-08-22 F12 J35F - 35421 RM6C - 8602 Länghem, trakten av Limmared, Ulricehamn (Västergötland) Under en sektorövning kom två fpl för nära varandra och kolliderade i 1.000 km/tim. Fpl förlorade styrförmågan och ff/R/Lt gjorde fsk-uthopp. Det andra fpl (från F10) kunde fortsätta och landade på F10. Bilden visar rester av fpl liggande i mossen. (GP,GT)
1973-10-17 F21 J35D - 35379 RM6C - 8500 I förlängningen av bana 33, F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Fpl får fågelkollision (huven) vid startpådrag. Ff avbryter starten men bromsskärmen fungerar inte och startbanan är hal. Fpl rullar ut (utrullningshinder saknas) och passerar en väg. Fälltankarna slår i vägkanten och bränslet fattar eld. Fpl voltar ett helt varv och kommer ned på "magen". Ff/R/Kn lyckas ta sig oskadd ur det häftigt brinnande flygplanet. (Exp)
1973-11-27 F16 J35A - 35041
J35A - 35076
RM6B - 8141
RM6B - 3824
Mårtsbo, ca 10 km S Gävle (Gästrikland) Under en radarledd IR-robotövning kolliderar 35041 (mål-fpl) med 35076 kl 19:30 på 2.500 m höjd. Båda ff räddade sig med fsk-hopp. (AB)
Ff iv35041: K/Lt
Ff i 35076: K/Fk (4)
1973-12-04 F11 S35E - 35951
(mod35300)
RM6C - 8449 Rolfstorp, O Varberg (Halland) På fotouppdrag flög ff över sin föräldrargård medan hans far såg på. På andra varvet kom fpl in på 50 m höjd och inverterat läge. Fpl exploderade i luften.(GT)
Kollision med marken. Ff/Öfu omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1974-01-16 F16 J35A - 35004 RM6B - 8097 5,3 km O Tierps k:a (Uppland) Kollision med marken (högfartshaveri). Ff/K/Lt omkom. Ej fsk-hopp.
1974-03-07 F1 J35F - 35464 RM6C - 8794 O Kungsör, 15 km V Eskilstuna (Södermanland) Kollision med träd. Ff/Öfu omkom. Ej fsk-hopp.
1974-10-02 F12 J35F - 35401 RM6C - 8717 N Ruda, SV Oskarshamn (Småland) Okontrollerat läge (högfartshaveri). Ff/Övlt räddade sig med fsk-hopp.
1974-10-24 F1 J35F - 35587 RM6C - 8450 500 m minus bana 19, F1 Hässlö, Västerås (Västmanland) Utebliven dragkraftsökning. Ff/Fdir.2 räddade sig med fsk-hopp.
1974-11-07 F16 J35A - 35025 RM6B - 8156 Karlsta gård, 15 km V F16 Ärna, Uppsala (Uppland) Motorstörningar. Fsk-hopp 500 m höjd. Fsk utlöses ej pga punkterad lufttrycksmätare. Ff/K/Lt omkom. Flygförbud för 200 fpl införs o kontroll av alla fsk i FV sker. (AB)
1974-11-18 F12 J35F - 35436
J35F - 35547
RM6C - 8554
RM8C - 8714
Norra Midsjöbankarna ca 60 km OSO om Segerstads fyr på Öland (N5615, E1730), (90 km O Ölands sydspets), Östersjön Ca 0900 startade två rotar från F12 för att öva luftstrid rote mot rote. I inledningsskedet av första kontakten kl 0930 kolliderade rotecheferna med varandra. Ff/Fk (S S) i L50 (35547) räddade sig med fsk-hopp medan ff/Fk (C L) i L37 (35436) omkom (ej fsk-hopp, återfanns aldrig).
Uppgifterna lämnade av 1) som var rotetvåa till L37. Kompletterande uppg av 4).
1975-06-05 F21 S35E - 35954
(mod35298)
RM6C - 8410 Nilsmyran, Måttsund, V F21 Kallax, Luleå (Norrbotten) Motorstörningar efter start. Ff/K/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1975-11-25 F1 J35F - 35467 RM6C - 8676 I skogen nära byn Dräcke, 7 km SV Hedemora (Dalarna) Under en luftstridsövning förlorades kontakten med fpl vid 14-tiden. (AB)
Okontrollerat läge. Ff/K/Lt omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1976-02-11 F13 J35F - 35511 RM6C - 8446 Skogsterräng vid Ensjön, 7 km S F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Motorstopp (FOD). Ff/K/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1976-03-03 F16 J35A - 35079 RM6B - 8026 1,5 km V Storvreta, 20 km N Uppsala (Uppland) Ff förväxlar landningsställsreglage och gasreglage vid inflygning varvid motorn stängs av. (GP)
Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1976-05-25 F16 SK35C - 35818
(mod35032)
RM6B - F16 Ärna, Uppsala (Uppland) Buklandning. Båda ff (K/Fk o K/Kn) ok. Ej fsk-hopp.
1976-07-12 F21 S35E - 35908 RM6C - 8685 Sandön (Luleå skärgård) Motorstörningar (fågelkoll?). (GP)
Motorstopp. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp. (4)
1976-11-29 F1 J35F - 35629 RM6C - 8653 Åkermark vid Sundby, N Eskilstuna (Södermanland) Motorstopp. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1977-04-06 F11 S35E - 35941
(mod35294)
RM6C - 8705 Skogsområde vid Bogsta, 20 km NO F11 Skavsta, Nyköping (Södermanland) Genombränning av bakkroppen. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1977-05-02 F10 J35F - 35558 RM6C - 8441 Älekulla, 20 km S Kinna (Västergötland) Superstall. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1977-08-25 F4
F12
J35D - 35312
J35F - 35433
RM6C - 8734
RM6C - 8606
F12 Kalmar (Småland) Fpl 35433 (L33) från F12 kolliderade vid start i bankorset på bana 34 på F12 i Kalmar med fpl J35D (35312) från F4 som landade på bana 23 utan landningstillstånd. Ff/K/Fk i 35312 överlevde men ff/R/Lt (JL) i 35433 omkom. 1+4)
1977-10-03 F4 J35D - 35362 RM6C - 8777 Bynäsmålet, strax S F4 Frösön, Storsjön (Jämtland) Motorstopp (FOD). Ff/K/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1977-11-23 F10 J35F - 35454
(-05)
RM6C - 8532 Hansagårds Camping, Skrea, i strandkanten S Falkenberg (Halland) Under avancerad flygning och stigning hördes en knall från fpl:s bakparti på 4.500 m höjd. Motorstopp. Fyra återstartningsförsök misslyckades och ff/R/Lt riktade in fpl mot havet och gjorde ett lyckat fsk-hopp på 500 m höjd. Fpl slog ned på stranden strax efter kl 11:10. (GT,GP)
1977-11-23 F12 J35F - 35442 RM6C - 8546 4 km O Stensö, Kalmarsund Under PAR-inflygning mot basen (F12, Kalmar) fick fpl motorstopp och havererade i Kalmar sund. Ff/Lt(K/Kn?) gjorde fsk-hopp men omkom. Hkp plockade upp ff ur vattnet efter en timme.
(GT,GP,Exp,SvD,4)
1977-12-06 F1 J35F - 35567 RM6C - 8529 Isen vid strandkanten på Norra Björnö, F1 Hässlö, Västerås, Mälaren Superstall. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1978-01-30 F11/FC? S35E - 35903 RM6C - 8664 V Gotska Sandön, Gotska sjön, Östersjön Samövning med F21. När ff (från F11) anfölls av 2 fpl gjorde han en undanmanöver ner i moln och försvann från radarn. Ff/K/Fk omkom. Ej fsk-hopp. (??)
1978-02-28 F13 J35F - 35529 RM6C - 8501 Slumpberget, ca 7 km OSO Hedenbasen, 3 km SV Boden (Norrbotten) Ff skulle öva instrumentinflygning mot basen. Vädret var relativt dåligt. Strax efter starten kl 11:10 förlorade markkontrollen radiokontakten med fpl. (DN,GP)
Okontrollerat läge. Ff/Lt gjorde fsk-hopp men omkom. (4)
1978-06-30 F1 J35F - 35622 RM6C - 8809 Skogs- och moränmark vid Kungsör, ca 30 km SV F1 Hässlö, Västerås (Västmanland) Motorstopp. Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp.
1978-12-05 F1 J35F - 35491 RM6C - 8724 Leråker 2,5 km N Sätra brunn, VSV Sala (Västmanland) Motorstopp.
Ff: "Jag ingick i en grupp på 4 fpl från F1. Vi samövade med 2 fpl från F16 i Uppsala. Övningsområde: Södra Dalarna. Vid hemfärden fick jag motorstopp på 5.000 m höjd. 4 startförsök misslyckades. På 500 m höjd hade jag inget annat val än att hoppa (kl 15:39). Utskjutningen var våldsam. Jag drabbades av blackout, dalade ned i närheten av en lantgård mellan Sala o Sätra brunn och mötte en bonde som sett fpl o mig. En timme efter uthoppet hämtades jag med helikopter."
Haveriorsak: Skärning i den undre pumphalvan i motorns insprutningspump pga att glidskor av fel sort varit monterade. Återstartningsförsöken misslyckades pga att materialspån från skärningsförloppet förts med bränslet in i manöverlådan, där det orsakat omfattande igensättning av bränslesilar. Det har även förts med till en lagring av insprutningspumpens övre vickskiva och till servosystemet. Vickskivan har därigenom stått i sådan lutningsvinkel att insprutningspumpens bränsleflöde blivit otillräckligt.
Ff/K/Lt oskadd trots att räddningssystemets positiva stolseparering ej fungerade (pga felaktig tändhatt).
(SE,OFYL)
1979-02-06 F13 J35F - 35508 RM6C - 8698 Källvik, nära Loftahammar (Småland) Ff deltog i jaktförsvarsövning när fpl blev manöverodugligt. (DN)
Motorstopp. Ff/K/Lt räddade sig med fsk-hopp. (4)
1979-08-30 FC S35E - 35956
(mod35292)
RM6C - 8540 Trädbevuxen mosse 6 km V Rejmyre, Katrineholm-Finspång (Östergötland) Motorstörningar på 7.000 m höjd. (GP)
Ff/R/Kn räddade sig med fsk-hopp. (4)
1980-10-09 F4 J35D - 35374 RM6C - 8792 Myrmark ca 60 km S Åmsele, mellan Örträsk och Bjurholm (Ångermanland) Superstall. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1980-12-05 F1
F1
J35F - 35628
J35F - 35497
RM6C - 8786
RM6C - 8535
Enåker, ca 18 km NNO Sala (Uppland) Kollision i luften. Båda ff (Kd Sg och R/Lt) räddade sig med fsk-hopp.
1981-05-19 F16
F16
J35F - 35430
J35F - 35422
RM6C - 8522
RM6C - 8562
Ca 8 km SO sjön Malungen, NO Dellensjöarna, ca 30 km SV Sundsvall (Hälsingland) och Färilabasen. Under ett rote-anfall mot ett målflygplan kom de båda fpl för nära varandra och stötte ihop. Det ena fpl (35430) blev manöverodugligt och ff/Fk gjorde fsk-hopp. Fpl störtade i skogen i Bergsjö. Det andra fpl (35422) kunde manövreras fram till Färilabasen men i landningsögonblicket åkte det av banan och havererade. Ff/Fk utan skador. (GT)
1981-05-20 F16 J35F - 35424 RM6C - 8504 Vid Sockerberget, ca 18 km ONO Morjärv, 25 km SO Överkalix, ca 80 km NNO Luleå Superstall (generatorbortfall). Ff/Öfu räddade sig med fsk-hopp.
1981-08-10 F10 J35F - 35574 RM6C - 8800 20 km ONO Simrishamn (N 55 37,4', O 14 39,5'), Hanöbukten, södra Östersjön Okontrollerat läge. Ff/R/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1982-02-23 F16 J35F - 35476 RM6C - 8697 10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, Bottenhavet Kollision. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1982-03-15 F16 SK35C - 35809
(mod35008)
RM6B - 8013 Ca 10 km SSO Svenska Högarna (Stockholms yttre skärgård) Rotepar övade målgång. (DN)
Kollision med havsytan. Ff/Fk omkom. Ej fsk-hopp. (4)
1982-11-03 F10 J35F - 35507 RM6C - 8539 9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt Kollision med havsytan under luftstridsövning. Ff/Fk (A T) omkom. Ej fsk-hopp. (4,5)
1983-02-15 F21 J35D - 35389 RM6C - 8712 NV Fällfors, 12 km SO Långträsk (Norrbotten) Superstall. Ff/Kd/Sg räddade sig med fsk-hopp.
1983-04-19 F21 J35D - 35381

J35D - 35369
RM6C - 8412

RM6C - 8558
25 km O Rödkallen, Bottenviken Under övning i jakförsvar rote mot rote, kolliderade fpl på 1.500-2.000 m höjd med varandra. Båda ff/Kn räddar sig med fsk-hopp. Det ena fpl gick igenom isen och hamnade på 60 m djup, det andra låg kvar på isen. Den ena ff omkommer senare i haveriet 1983-06-28. (GP,Exp)
1983-06-28 F21 J35D - 35333 RM6C - 8561 Bjumismyran, ca 10 km S Morjärv (Norrbotten) Ff:s rote övade luftstrid med annan rote. Molnhöjd 500 m. Vid anfall ca kl 09.00 kom ff ned på för låg höjd. Fpl (som låg rätt på vingarna) slog i marken med stjärtkonen mot en decimeterhög sten och flög/gled sedan på ca 1 m höjd utmed en sluttning innan det slog ner i en mosse och exploderade. Stjärtkonen grävde ett dike i den slybeväxta sluttningen och flygplanets profil med vingar och kropp syntes i den avslagna slyn. Fpl sönderdelades o brinnande flygplans- och motordelar spreds över en stor yta. Ff/Kn omkom. Ej fsk-hopp. Ff havererade med en annan 35:a 1983-04-19. (GP,DN,Exp,3)
1984-03-13 F16 SK35C - 35801
(mod35035)
RM6B - 8177 9 km SV Uppsala (Uppland) Motorstörningar. Båda ff/(Mj o Kn) räddade sig med fsk-hopp.
1984-04-04 F4 J35D - 35349 RM6C - 8471 Storsjöns is, 12,9 km fr banbörjan, 375 m S grundlinjen till bana 12 (Jämtland) Civil hkp-pilot (fd 35-pilot) räddar ensam ff/Övlt ur stängd, brinnande kabin med stor fara för eget liv. Strax efter räddningen börjar krutladdningarna explodera i kabinen. (GT)
1984-11-22 F10 J35F - 35431 RM6C - 8656 7 km NO Ullared (Halland) Superstall. Ff/Sg räddar sig med fsk-hopp.
1985-02-26 F16 J35F - 35452 RM6C - 8744 6 km O Almagrundet, Östersjön Kollision med is. Ff/Kn omkommer. Ej fsk-hopp.
1985-09-12 F16 J35F - 35480 RM6C - 8620 Ca 7 km S Sala (Västmanland) Motorstopp (bränslebrist). Ff/Fk räddade sig med fsk-hopp.
1986-03-12 F10 J35F - 35478 RM6C - 8719 NO Kivik, Hanöbukten, södra Östersjön Superstall. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp.
1986-05-07 F10 J35F - 35614 RM6C - 8844 15 km SV Varberg, Kattegatt Superstall. Ff/Fk räddade sig med fsk-hopp.
1986-11-11 F10 J35 - 35536 RM6C - 8650 Skälderviken, Kattegatt (Skåne) Kollision med havsytan. Ff/Kn(Hauptm) från Österrike omkom. Ej fsk-hopp.
1990-04-04 F10 J35F - 35581 RM6C - Skogaby, ONO Laholm (Halland) En rote övade dykning mot markmål på Tönnersjöfältet i Sydhalland. Fpl fick motorstopp och ff/Lt räddade sig med fsk-hopp. (GP)
1991-06-20 F10 J35J - 35522 RM6C - F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne) Ff fick problem vid starten och gjorde fsk-hopp på bara några meters höjd. (DN)
Blockerad styrspak i starten. Ff/Lt räddade sig med fsk-hopp. (4)
1993-06-04 F10   RM6C - 8532 Havet, 30 km NV Hallands Väderö Fpl deltog i en luftstridsövning på låg höjd tillsammans med ytterligare 4 fpl från F10. Ff var rotechef och störtade i havet vid 11-tiden. Ff låg död i räddningsflotten när han upptäcktes. (GP)

Händelser som inte klassats som haverier men ändå orsakat stora skador på fpl

Datum Förb Fpl-typ
Fpl-nr
Motor-typ
Motor-nr
Förare Händelsebeskrivning Plats Fpl-status
1963-01-27?J35D 35274RM6C Förman sögs in i luftintagetRFN Vidsel (Norrbotten)?
1964-03-06F13J35D 35309RM6C 8469KnGenomsjunkning och minuslandningFält 32, Heden, Boden (Norrbotten)Fpl Kasserat (reparabelt)
1964-03-20F18J35B ' (prim)228RM6B 8031FflLandningshaveriBana 04, F10 Barkåkra, Ängelholm (Skåne)Fpl Kasserat (reparabelt)
1965-05-22F16J35A 35090RM6B 8077LtKollision med utrullningshindrets överlina (flyguppvisning)F16 Ärna, Uppsala (Uppland)?
1966-10-25F3J35D 35338RM6C 8618Ffl 2.Kollision med träd (indisciplinär flygning)Skogvalla gård, Österåkers kommun, 2 mil från Katrineholm (Södermanland)Fpl Reparerat
1968-12-11F10J35D 35384RM6C 8649FkVådaavfyring av 6,3 cm örak (tillbud)Laganskjutmålet (Halland)Fpl Oskadat
1969-02-24F18J35B 35219RM6B 8065Fdir 1.MinuslandningF18 Tullinge (Södermanland)Fpl Kasserat (reparabelt)
1969-03-19F3J35D 35361RM6C 8632Öv (IFYL)Motorstopp och nödlandningF3 Malmen (Östergötland)Fpl Oskadat
1969-09-23F18J35B 35238RM6B 8058LtKollision?
1969-09-23F18J35B 35256RM6B 8126Ffl 2.Kollision?
1969-11-25F1J35F 35458RM6C 8606LtKollision(Västmanland?)?
1969-11-25F1J35F 35484RM6C 8670KnKollision(Västmanland?)?
1970-01-20F13J35F 35533RM6C 8565Fk Punktering vid landning. Vid landning anmälde ff till tornet att bromsarna hade låst sig på ena hjulstället. Fpl kanade av banan åt höger efter ca 500-600 m och kom ut i ett decimetertjockt snötäcke i ca 250 km fart. Fpl slog runt och hamnade upp och ner. Ena hjulet brann men släcktes snabbt. Ff hängde i säkerhetsselen och räddningsledaren ropade och frågade om ff var OK. Ff nickade och räddningsledaren tog en slägga, krossade huven och lirkade ut ff som var oskadd. (Exp) F13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Fpl Reparerat
1970-10-20F1J35F 35500RM6C 8566FflAvåkning av bana. Vid landning lossnade bromsskärmen och bromsarna slutade fungera pga överhettning. Fpl gick in i utrullningshindret som inte bromsade tillräckligt utan fpl gick över ett vattenfyllt dike och slog i en jordvall. Ff kuperade motorn och hoppade ut oskadd. Bilden visar fpl fast i utrullningshindret. (Arb)F1 Hässlö, Västerås (Västmanland)Fpl Reparerat
1971-02-25F3J35F 35604RM6C 8814Ffl 1.Punktering vid landningBana 01, F3 Malmen (Östergötland)Fpl Reparerat
1971-10-03F1J35F 35486RM6CFfl 1.Rotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Fpl Reparerat
1971-10-03F1J35F 35485RM6C 8570FkRotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Fpl Totalförstört
1973-08-22F10J35F 35596RM6C 8750LtKollisionLänghem, trakten av Limmared, Ulricehamn (Västergötland)Fpl Reparerat
1976-02-04F16J35A 35054RM6B 8032FingKollision (allvarligt tillbud)?
1976-02-04F16J35A 35023RM6B 8101K/KnKollision (allvarligt tillbud)?
1976-04-29F12J35F 35431RM6CVådautlösning av skärmutdragareF12 Kalmar (Småland)3:e man dödad
1981-11-04F1J35F 35499RM6C 8481KnKollisionFpl Reparerat
1981-11-04F16J35F 35434RM6C 8527KnKollisionFpl Reparerat
1982-02-23F16J35F 35418RM6C 8603FingKollision10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, BottenhavetFpl Kasserat (reparabelt)
1982-04-15F10J35F 35506RM6C 8718FkKollisionF21 övningssektor U3 (Norrbotten?)Fpl Reparerat
1982-04-15F21J35D 35330RM6C 8813FkKollisionF21 övningssektor U3 (Norrbotten?)Fpl Reparerat
1987-04-09F10J35F 35492RM6CKnVådabeskjutningRFN (Norrbotten/Lappland)Fpl Oskadat
1990-11-06F10J35F RM6CKollisionstillbud med LIN F28Fpl Oskadat
1992-05-20F10J35J 35621RM6CKdKollision (allvarligt tillbud)30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)?
1992-05-20F10J35J 35572RM6CKnKollision (allvarligt tillbud)30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)?

Källor:
Sammanställd av Hans Kristiansson (dagstidningar, KONTAKT nr 93/1989 och haverirapporter från FV)
Kompletterad av Christer Magnusson, SHK, med saknade haverier (bl.a. fpl 35F) samt för alla haverier: Fplnr, motornr, haveriplats, haveriorsak och flygförarstatus (grad, överlevnad o fsk-hopp) + tabellen över "stora skador".
Ex: (GP) = Artikel ur tidning (i detta fall GöteborgsPosten)
(1) = Per Jelkne (JEL)
(2) = Tips från Anders Pettersson
(3) = Stefan Sonestedt (F21)
(4) = Christer Magnusson enl ovan (där uppgifter från media skiljer sig åt eller för att skilja andra uppgiftslämnare från SHKs uppgifter)
(5) = Roger Möller, f.d. FV-pilot