J 34 HAWKER HUNTER - HAVERIER

Uppdaterad: 2017-09-18

Här följer 47 totalhaverier med J 34.
Ytterligare information är på ingång. Anmäl dig till Nyhetsbrevet så får du veta när sidan uppdateras :-)

DatumFörbandFpl-nrHaveriplatsHaveribeskrivning
1956-03-20 -34009-Haveri
1956-12-18-34043-Haveri
1957-01-22-34031-Haveri
1957-02-18-34063-Haveri
1957-03-29F 1834023
blå-H
F 8 Tidning:
En div ur F 18 övade jaktstrid över Svartsjölandet i Ö Mälaren. Ena gruppen var målgrupp och andra anfallsgrupp. Ff deltog i anfallsgruppen och hans fpl avvek av okänd anledning från förbandet och svarar ej på radioanrop. Flygningen hade då pågått i ca 20 min. Fpl slår i brant vinkel ner på F 8 Barkarby och totalhavererar. Ff (BO O) (GFSU:3) omkom omedelbart.
Hawker i Sverige //Widfeldt, Hall:
Vid start blir ff försenad pga radiobyte, ligger efter i start och lämnar senare sin plats i formationen, utan radiokontakt. Efter svag vänstersväng på 8.000 m ses planet med 50 graders vinkel träffa Barkarbys gräsbevuxna landningsstråk. Vid explosionen med marken träffas även det parkerade 34057 som kastas bakåt mot en rulltank och skadas lindrigt. Orsak: Ev syrgasbrist pga att ff kan ha glömt koppla in syrgasslangen. (B)
1957-04-08-34019-Haveri
1957-04-17-34049-Haveri
1957-04-25-34041-Haveri
1957-07-03-34053-Haveri
1957-10-10-34014-Haveri
1958-04-25-34020-Haveri
1958-05-13-34059-Haveri
1958-08-06-34038-Haveri
1958-08-21-34003-Haveri
1958-09-26-34001-Haveri
1959-05-08F 834108Hägerstalund På medvindslinjen i trafikvarvet har ff erhållit motorstörning (pumpning) ... bla en eldsflamma ses... I ett sent skede sköt föraren ut sig med katapultstolen varvid fallskärmen aldrig hann utvecklas. Ff (ffl 1.gr B P) (FFSU) omkom och fpl totalhavererade (från Hunter i Sverige//Widfeldt o Hall). SFI kompletteras med att flygningen bör avbrytas vid pumpkänslighet och att hastiga gasavdrag/pådrag bör undvikas. Modifiering av 34:ans stol, för att underlätta uthopp från låg höjd, påbörjas. (B)
1959-06-10-34018-Haveri
1959-08-07F 1834028
röd D
F 18 Tryck för större bild Haveri. Kollision med 34036. Ff (asp C J) (FFSU) omkom.
Tidning:
Kollision på 10 m höjd över Tullinge. Båda ff omkom. Ff i 34036 var ledare för en grupp som landade efter varandra. Ledarflygplanet var nästan framme vid banändan när ett fpl 34028, som övade bedömningslandning (fingerat motorbortfall), kom ner ovanifrån. De båda fpl kom för nära varandra strax innan sättning och kolliderade.
F 18-boken:
Ett fpl under bedömningslandning landade på ett annat fpl, som gjorde ett så kallat "dåligt vädersvarv", dvs fpl gjorde en slinga på lägsta höjd i högervarv till bana 24. Bedömningslandaren (övning med simulerat motorstopp) sjönk från hög höjd direkt till finalen bana 24. Flygledaren informerade flygförarna, men kunde inte se den slutliga inflygningen till banan.
Hawker Hunter i Sverige:
Ingen av förarna har observarat den andre. 10 st fpl landade inom 8 min och 3 olika landningsmetoder praktiserades! Av radiotrafiken kan förarna ha misstagit sig på turordningen samt även brustit i uppmärksamhet. TL hade svårt att observera fpl i närzonen. Uppenbara brister i trafikledningen har kraftigt bidragit till haveriet samt att telefonsamtal till TL stört uppmärksamheten. Behov av nytt torn. (B, L)
1959-08-07F 1834036
gul-L
F 18 Tryck för större bild Kollision med 34028. Ff (lt L P) (FFSU) omkom. (B, L)
1959-09-29-34034-Haveri
1960-03-15-34082-Haveri (explosion).
1960-08-02F 1834076
gM
Liåker, Gålö Tidning:
Ff övade avancerad flygning på höjder upp till 5.000 m varvid han av hittills outredd anledning förlorade kontrollen över flygplanet, som tog mark vid Liåker på Gålön strax öster om Årsta havsbad. Ff (IBG P) omkom omedelbart vid nedslaget. Vädret var vid tillfället bra.
IN Memoriam:
Ff ev sjukdom och/eller svimning under avancerad flygning. (B)
1961-03-01-34096-Haveri
1961-03-06-34022-Haveri
1961-03-10-34098-Haveri
1961-05-18-34010-Haveri
1961-09-12-34039-Haveri
1961-09-19-34047-Haveri (explosion).
1961-11-01-34046-Haveri. Försvunnet över Östersjön
1962-03-16-34035-Haveri (kollision).
1962-05-14F 934056
bN
Björlanda Tidning:
Omedelbart efter start meddelade ff att han troligen kolliderat med en fågel och tänkte svänga tillbaka mot fältet för nödlandning. Men på ca 500 m indikeras brand i fpl. Ff (fk UES J) (FFSU) skjuter ut sig och landar oskadd nära Björlanda, strax SV Valtet. Planet slår ner i obyggd terräng.
Hawker Hunter i Sverige //Widfeldt o Hall:
Vid start i 4-grupp för avancerad flygning kolliderar fpl 3 (34056) med en fågel. Fågeln träffade vä vinge intill fpl-kroppen och åstadkom en läcka i bränsleledningarna. Ff gick in för landningsvarv men brand utbryter och han hoppar. Han landar i stenig terräng och erhöll lindriga skador. Planet slog ner 600 m OSO Björlanda K:a. Katapultstolen har "de vanliga skadorna med böjd plåtvägg framför livbåten och losslitna benremsfästen". (B, H)
1963-01-xx
63-02-xx
-34105-Kasserad efter fågelkollision
1963-03-26-34100-Haveri
1963-04-17F 1034057
bH
SSV Oskarström Tidning:
Ff övade enskild luftstrid mot en J 29, men fpl överstregras och kom i spinn. Ff (fk LH B) hoppade och hamnade oskadd i ett skogsområde (ryggskada) samt hämtas av en hkp. Fpl slår ner i skogen 3 km V Oskarström.
Hawker Hunter i Sverige //Widfeldt o Hall:
Vid undanmanöver kom J 34 i spinn och ff skjuter ut sig genom den stängda huven. 1:a utskjutningen med den modifierade katapultstolen med förstärkt stolsits. (B)
1964-02-27-34115-Haveri
1964-08-03-34051-Haveri
1965-03-05-34007-Haveri
1965-09-08-34078-Haveri
1965-11-19-34113-Haveri
1966-10-03-34106-Haveri
1966-10-03-34111-Kasserad efter haveri
1966-12-08F 934013
I-42
Askeby/Säve Ff var instruktör och rotetvåa till en kadett under inflygning på J 34 och följde denne ner till sättning, tog upp och gjorde en "päronsväng" vänster. Vid den för snäva insvängningen till final för landning vek sig fpl och slog i marken 300 m N bantröskeln. Ff (ffl W A) omkom.
Det kom också fram att instruktören satte höga betyg på de elever som hade svängt i landningsvarvet med hög belastning. Det räckte inte med 5 g enligt hans uppfattning, det skulle vara 7 g i landningsvarvet (vilket orsakade avbrutna pitotrör). Olyckan berodde på att landningsvarvet blev alldeles för snävt och instruktören hade tidigare varnats av äldre kollegor att inte flyga så snäva landningsvarv. (B, R)
1967-04-18-34042-Haveri
1967-07-17-34025-Haveri
1967-10-03F 934016
06
Säve Landställshaveri. Vänster ställ gick ej ut. Skador på fälltank, skevroder och klaff. Orsak: Viss strypning i hydrauliken till vänstra hjulluckans stället konstateras (har hänt förut också). Undersökningar av hydraulsystemet av CVM med hänsyn till föroreningar genomfördes. Ommålning efter rep gjordes och fpl flygs upp till Malmslätt. Kasserad 1968-07-26. Till Flygvapenmuseum... (B)
1967-10-05-34072-Haveri
1968-07-04F 934071Bredaryd, SV Smålandsstenar Motorstopp. Fpl hamnar på allmän väg mellan Gryteryd och Broaryd och vrakdelar kastades flera 100 m omkring och antände den torra skogen. Ff (kn PF S) (FFSU) hoppade och erhöll kotfraktur. Detta var ff 2:a hopp (1:a ggn 1956-08-17 ur J 29). (B)


Källa:
- Hans Kristiansson (haverisammanställning)
- Lars G Soldeus, KONTAKT nr 64, december 1983 (tabelluppgifter)
- Åke Hall och Peter Kempe, KONTAKT nr 64, december 1983 (tabellsammanställning)
B) = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/
R) = B ovan hänvisar till FB där Leif Rosell beskriver händelsen.
H) = Ortsnamnet ändrat från Björnlanda till Björlanda enl Hans Hjern.
L) = Foto: Lennart Eliasson? via Thomas Lagman.