Sammanställning FV:s SAAB 21

Uppdaterad: 2016-03-08

Provflygplan

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21001 - - SAAB Provflygplan, ffg 430730. I samband med första provflygningen (C S) slog landstället vid starten i ett staket och vid efterföljande landning på Malmslätt vek sig huvudstället. Relativt lindriga skador på fpl.
21002 - 480205 SAAB, 8-rA, 9- Provflygplan 440622, instrmtrl F9
21003 - -   Endast flygkropp, utmattningsprov

A-1 (serie 1)

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21101 480616 490128 FC, 9-  
21102 480810 530319 9-, 12- Modifierat till provflygplan för A-3 (lev som A-3)
21103 451213 491018 8-r, 9-  
21104 460115 490128 8-rA, 9-  
21105 460309 490115 8-r, 9-bB Använt för viss utprovning
21106 460328 490128 8-r, 9-bC  
21107 460424 490128 8-r, FC, 15-, 9- Haveri vid provflygning 460215, reparerat
21108 460223 490128 8-r, 9-b, 15-  
21109 460314 460823 8-r, 9-bE Haveri 460729 Marstrand (koll med 22175)
21110 460314 490128 8-r, 9-bL  
21111 460328 490128 8-r, 9-bT  
21112 460515 490128 9-  
21113 460620 490128 9-, FC  
21114 460620 490128 9-  
21115 460620 480702 9-bN, 9-bA Haveri 480616 Säve jvg-stn. Motorstopp. Fsk-hopp. Ff fick skråmor på händerna. Läs mer om haveriet.
21116 510103 510707 SAAB, FC Provflygplan för 21R
21117 460517 490128 9-gB, 9-bS  
21118 460620 481118 9-bN, 9-g Haveri 480614 F9. Buklandning. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21119 - - SAAB Provflygplan för 21R, ffg 470310. Haveri 470922 då fpl exploderade i luften pga bränsleläckage. Provflygaren (G P) omkom.
21120 460626 490128 9-bF, 15-gT  
21121 - - SAAB Provflygplan för 21R. Haveri 490328. Lossnad turbinskovel skadade höjdrodret. Landeryd, Hjulsbro. Fsk-hopp. Ff (O K) oskadd. Läs mer om haveriet.
21122 460702 490128 9-rE, 9-b  
21123 - 540824 SAAB, FC Provflygplan för 21R
21124 460520 490128 9-  
21125 460620 490505 9-  
21126 460708 480825 9-g Haveri 480709 Husaby k:a. Kollision med 21140. Fsk-hopp o landning. Ingen skadad. Läs mer om haveriet.
21127 460626 490128 9-, 15-, 9-  
21128 460605 470311 9-bI Haveri 470110 Kvillehed (F9)
21129 460702 470222 9-rC Haveri 470206 F9. Kollision på marken med 21151
21130 460814 470222 9-bU Haveri 470210 F9. Motorstopp. Ff (CB) omkom. Läs mer om haveriet.
21131 460708 470918 9-rC Haveri 470807 F9. Fattade eld på marken. Läs mer om haveriet.
21132 460708 490128 9-  
21133 460708 490128 9-  
21134 460724 470311 9- Haveri 1947-02-07 Östansjö. Motorstopp. Läs mer om haveriet.
21135 460724 490128 9-  
21136 460814 490128 9-  
21137 460815 490128 9-bU, 9-rN  
21138 460814 490128 9- E  
21139 460724 490128 9-  
21140 461108 490128 9-rl Haveri 480709 Husaby k:a. Kollision med 21126. Fsk-hopp o landning. Ingen skadad. Läs mer om haveriet.
21141 460821 490128 9- B  
21142 460821 490128 9-bP  
21143 460903 490128 9-  
21144 460907 490128 9-  
21145 460828 490128 9-bE, 9-rF, 15-bL  
21146 460903 490128 9-rE  
21147 460903 490128 9-b  
21148 460920 490331 9-rD  
21149 460907 490128 9-gL  
21150 460907 470411 9-rG Haveri 470304 F9. Motorstörning. Ff (P-E R) omkom. Läs mer om haveriet.
21151 460920 470222 9-rH Haveri 470206 F9. Kollision på marken med 21129.
21152 461211 481118 9-rR Haveri 480804 F6. Buklandning.
21153 461116 490128 9-  
21154 460920 490128 9-g, 9-rI  
21155 460920 490316 9-rJ Anv för viss utprovning
21156 461002 470918 9-rK Haveri 470819 Mjörn
21157 461116 490128 9-bN  
21158 461116 490128 9-rP  
21159 461112 490128 9-rH  

A-2 (serie 2)

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21160 460724 530305 15-gA, 15-rA  
21161 470318 521210 15-gB  
21162 470130 530521 15-rC, 12-  
21163 481020 521210 15-bA, 15-vA  
21164 470120 530521 15-, 12-  
21165 470120 521210 15-bB, 15-rT  
21166 470228 521210 15-gD  
21167 470130 480514 15-bI Haveri 480226, Frösätra. Kollision med 21167. Ff (L C) räddade sig med fskhopp men ff (N.E J) omkom vid nedslaget. Läs mer om haveriet.
21168 470108 530521 15-rM, 12-  
21169 470123 530521 15-gL, 15-bO, 12-  
21170 470123 530521 15-rN, 12-  
21171 470113 530305 15-gP, 15-bP, 15-bD  
21172 470128 530305 15-b  
21173 470201 530305 15-bT, 9-gH  
21174 470130 530305 15-bF, 15-gF  
21175 470227 530305 FC, 15-gH  
21176 470322 530319 15-rO, 12-  
21177 470213 521210 15-rJ, 15-gJ  
21178 470201 521210 15-bD, 15-gK Haveri 520528. NO Sveg. Okontrollerat flygläge i moln (tekniskt fel). Fsk-hopp. Ff undkom med stukad fot. Läs mer om haveriet.
21179 470228 530319 15-, 12-  
21180 470228 491019 15-rL Haveri 490913 vid landning. F15 Söderhamn. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21181 470228 521210 15-bH  
21182 470213 530305 15-bN  
21183 470213 470918 15-bK Haveri 470619 F17. Landställshaveri. Läs mer om haveriet.
21184 470228 500516 15- Haveri 480209, Östansjö. Kollision i luften med 21244. Båda fpl landade. Läs mer om haveriet.
21185 470228 530319 15-rD, 15-gM, 12-  
21186 470228 470918 15-gP Haveri 470715, F17. Buklandning. Läs mer om haveriet.
21187 470318 530319 15-rU, 12-  
21188 470228 530305 15-bT  
21189 470513 530319 12- F  
21190 470228 530319 15-g, 12-  
21191 470318 490604 15-gB Haveri 480608 F7 Såtenäs. Vid landning gick nosstället in, varpå fpl kanade på nosen. Orsaken var brott på ett korsrör, varigenom nosstället inte orkade låsa pga hydrauloljeläckage. (ff:stam-ff, vk/GFSU:1) (Källa: FR)
21192 470318 490331 15-bH Haveri 490221 Ljusne. Kollision med 21240 under luftstrid. Läs mer om haveriet.
21193 470318 500919 15-g, 15-bC Haveri 500829 Karskär. Motorstörningar och brand. Fsk-hopp. Ff (KET) undkom oskadd. Läs mer om haveriet.
21194 470607 530305 9-, 15-  
21195 470607 530319 12-vA  
21196 470512 530319 15-rH, 12-  
21197 470318 521212 15-gO  
21198 470513 520304 15-, FC Utlånat till FC för modifiering
21199 470513 520513 15-  
21200 470607 530319 12-  
21201 470607 530319 12-  
21202 470611 491117 12-rS Haveri 491027 Övratorp (motorstörning)
21203 470607 480712 9-rJ Haveri 480622 Öster-Färnebo. Bränslebrist. Fsk-hopp. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21204 470607 500519 12- Haveri 500519 Målerås. Motorstörning. Fsk-hopp. Ff (JC) oskadd. Läs mer om haveriet.
21205 470607 530319 12-  
21206 470611 530319 12-rA  
21207 470607 500812 12-g Haveri 500710 Stäflö Gods. Bensinbrand i tankrummet. Fsk-hopp. Ff (H L) oskadd.
Läs mer om haveriet.
21208 470611 480714 12- Haveri 480614 F12. Landningshaveri. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21209 470611 530319 12-  
21210 470611 490215 12-b Haveri 490121 F12 Kalmar. Kollision med marken. Ff omkom. Läs mer om haveriet.
21211 470611 511218 12- Haveri 510907. F12 Kalmar. Buklandning. Läs mer om haveriet.
21212 470618 530305 9-gB, 9-vL, 15-bU, 12-rD  
21213 470611 530319 12-  
21214 470703 530319 12-  
21215 470611 530319 12-  
21216 470703 521210 12-rD Haveri 520407. Bana 15, F12 Kalmar. Landställshaveri pga luft i hydraulsystemet. Ff ok. Ej fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21217 470618 501216 12-vE, 12-rE, 12-gE Haveri 501128 F12. Bana 15, F12 Kalmar. Haveri vid landning i rote efter övning i jaktkurva. Härvid kom ff (P S), som flög rotetvåa, in i propellerströmmen från rotech. Härvid tippade flygplanet över 90 grader åt vänster och landade på vänster vingspets, "hjulade" över på nosen och höger vingspets, varunder landstället slogs av samt buklandade baklänges. Flygplanet kanande ca 100 m baklänges. Ff undkom med skrubbsår. Orsak till haveriet var att avståndet mellan rotens flygplan i landningen varit för ringa. Ff: lt res/AFT. (FR)
21218 470611 530704 12-gF  
21219 470607 530319 12-  
21220 470625 530319 12-rB, 12-bH  
21221 470611 530319 12-bB  

A-2 (serie 3)

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21222 470618 530319 12-  
21223 470618 530319 12-gE  
21224 470618 530521 12-gA, 12-b  
21225 470625 480714 12- H Haveri 480618 F12. Landningshaveri. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21226 470725 530305 15-bD  
21227 470703 491019 15-rE Haveri 490903 Borensberg (syrgasbrist)
21228 470708 521210 15-b, 15-rR, 15-gT, 15-bB
21229 470703 530319 15- ,12-  
21230 470828 521210 15-  
21231 470813 500417 15-bS Haveri 500314 F4 (hård landning)
21232 470725 530319 12-  
21233 471103 530319 12-  
21234 471103 500117 12-gJ, 6-bN Haveri 491220 F12 (landningshaveri)
21235 471103 480514 15-gW Haveri 480220, Hudiksvall, Högs socken. Kollision med 21236. Misslyckad utskjutning. Ff (H.L L) omkom. Läs mer om haveriet.
21236 471110 480514 15-gN Haveri 480220, Hudiksvall, Högs socken. Kollision med 21235. Ej fsk-hopp. Ff (B A) omkom. Läs mer om haveriet.
21237 471110 521210 15-bV  
21238 471015 500516 15-gB Haveri 500330 Hamre by
21239 471003 500516 15-bW, 15-rW Haveri 500403 F15 (buklandning)
21240 471015 490331 15-bA Haveri 490221 Ljusne. Kollision med 21192 under luftstrid. Läs mer om haveriet.
21241 470625 521210 15-gD, 15-rV, 12-vG  
21242 470708 530350 15-  
21243 470703 530305 15-gS  
21244 470813 530305 15- Kollision i luften med 21184, 480209, Östansjö. Båda fpl landade.
Läs mer om kollisionen.
21245 470813 521210 15-  
21246 470816 530305 15-gV, 15-rI, 15-rF  
21247 470819 521210 15-rK  
21248 470813 530305 15-b, 15-gV  
21249 470725 521210 15-bK  
21250 470725 521210 15-bE  
21251 470813 480514 15-bP Haveri 480226, Frösätra. Kollision med 21167. Ff (L C) räddade sig med fskhopp men ff (N.E J) omkom vid nedslaget. Läs mer om haveriet.
21252 470902 530319 12-  
21253 470820 510215 12-bC Haveri 510124, Resby, 3 km SV Hagby kyrka. Kollision i luften med 21277. Ff omkom (ff i 21277 undkom via fsk-hopp). Läs mer om haveriet.
21254 470820 530704 12-rH  
21255 470820 530319 12-  
21256 470920 530521 12-  
21257 470920 530521 12-  
21258 470902 530521 12-  
21259 470906 471030 12-bK Haveri 470915 Kungsladugården (SO Borgholm)
21260 470828 530521 12-gK  
21261 470822 500628 12-rI Haveri 500602 Målerås. Motorstopp pga oljeläckage. Fsk-hopp. Ff (SBLN) undkom oskadd. Läs mer om haveriet.
21262 470828 481014 12-g Haveri 480909 Glöstorp. Okontrollerat flygläge i moln efter start. Ff omkom.
Läs mer om haveriet.
21263 470902 530521 12-g  
21264 470920 500521 12-  
21265 470920 500521 12-  
21266 471003 530521 12-  
21267 471003 530521 12-  
21268 471003 530521 12-  
21269 471003 530521 12-  
21270 471003 530521 12-  
21271 471024 480112 12-vG Haveri 471215 Kalmarsund
21272 471024 521210 12-rO Haveri 520708. Igersdela, NV Tvärskog s:n. Propellern stannade pga lossnat styrstift till vevlagerskål. Ff (fk T) omkom. Fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21273 471024 530216 12-bR Haveri 520819, F7, Såtenäs. Brand intill motorn pga slarv efter tankning. Ff ok. Ej fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21274 471007 530704 12-gM  
21275 471015 530704 12-  
21276 470920 530704 12- ,FC  
21277 471003 510215 12-bK Haveri 510124, Resby, 3 km SV Hagby kyrka. Kollision i luften med 21253. Ff undkom via fsk-hopp (ff i 21253 omkom). Läs mer om haveriet.
21278 471003 530704 12-  
21279 471003 490115 12- Haveri 481012 F3. Landningshaveri (buklandning). Ff oskadd.
Läs mer om haveriet.
21280 471007 530704 12-bE,12-rT  
21281 471024 530704 12-  
21282 471015 530704 12-rC  
21283 471024 530704 12-  

A-3 (serie 4)

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21284 470607 510707 7- ,6-bO Haveri 510611 Östra Sund (SO Nora)
21285 470303 540723 7- ,6-rK  
21286 471103 540723 7- ,6-bC,8-bA Bevarat vid FLYGVAPENMUSEUM (>21R)
21287 471204 540723 7-gH,6-rD  
21288 471204 540723 7- ,6-  
21289 471204 540723 7- F,6-  
21290 471204 530521 7- ,6-bM Haveri 530323 F6 (landningshaveri)
21291 471204 500712 7- ,6-bK Haveri 500227 Kalixfors (landningshaveri)
21292 471204 540723 7- ,6-b  
21293 471204 521201 7-gA,6-gZ,6-gA Haveri 520912 Kvarnarp
21294 471204 540723 7- ,6-rN  
21295 471204 540723 7- ,6-gN  
21296 471223 531123 6- Reglagefel i vinge (för höga rep kostnader)
21297 471204 501216 6-gE Haveri 501127 Forsvik (mörkerlandning)
21298 470109 540723 6-  
21299 471215 540323 6-bG Haveri 531215 Loringa (markkollision)
21300 471223 540723 6-bR,6-gR  
21301 471223 531125 6-gI  
21302 471230 490902 6-gJ Haveri 490811 Ransbergs k:a (kollision med 21341)
21303 471230 540723 6-gK  
21304 471215 530521 7- ,6-bN Haveri 530204 F6 (buklandning)
21305 471230 540723 7-gL,6-  
21306 471230 511029 6-gL Haveri 510921 Kättinge stn
21307 480124 540723 6-  
21308 480109 480920 6-gH Haveri 480826 4 km SV F6
21309 480109 540723 6-gO  
21310 480124 540723 6-,9- L  
21311 480124 540723 6-rA Bevarat FLYGVAPENMUSEUM
21312 480124 540723 6-rC  
21313 480124 540723 6-gT  
21314 480220 540723 6-  
21315 480224 540723 6-bE,6-rE  
21316 480212 540723 7- ,6-rS  
21317 480224 530807 7- ,6-rR,6-bT Haveri 530713 F6 (landningshaveri)
21318 480508 531124 6-gD  
21319 480224 540723 7- ,6-  
21320 480224 530216 7- ,6-bF Haveri 521218 Korrebo
21321 480224 540723 7- ,6-  
21322 480302 540723 7-vB,6-rB  
21323 480302 540723 7- ,6-  
21324 480302 540723 7- ,6-  
21325 480302 500919 7- ,6-  
21326 480309 531219 7- ,6-bH Haveri 531201 F6 (buklandning)
21327 480329 510528 7- ,6-bI Haveri 510228 Kiruna
21328 480309 540723 7- ,6-  
21329 480323 500712 7- ,6- Haveri 500315 Bällefors
21330 480412 531124 7- ,6-  
21331 480323 540723 7-gE,6-  
21332 480406 540723 7- ,6-  
21333 480406 531123 6-  
21334 480423 540723 6-bN  
21335 480412 540723 6-rG  
21336 480426 490627 6- Haveri 490129 Falträsket. Nödlandning på is pga skador efter bombfällning. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21337 480426 500719 6-r Haveri 500515 Bällefors. Landnimgshaveri. Ff undkom oskadd. Läs mer om haveriet.
21338 480426 511029 6-rJ,6-bJ Haveri 510919 Östra Stenby k:a
21339 480412 540723 6-  
21340 480423 540422 6- Haveri 540317 F6
21341 480508 490907 6-b0 Haveri 490811 Furumossen (kollision med 21302)
21342 480508 540723 6-vC  

A-3 (serie 5)

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21343 480512 540723 6-  
21344 480512 491117 9-rA,6- Haveri 490903 Medhamn
21345 480525 490924 9-rB Motorbrand vid motorkörningsprov 490621. F9, Säve. Inga personskador. Läs mer om haveriet.
21346 480512 540723 9-rC,6-  
21347 480525 521201 9- ,6-rL Haveri 520419. CVA Arboga. Landställshaveri pga att tryckregulatorns kolv fastnat. Ff oskadd. Ej fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21348 480525 500217 9- ,6-rV Haveri 500124 F6
21349 480525 540723 9- ,6-  
21350 480525 540723 9- ,6-bW  
21351 480525 510619 9- ,6-r Haveri 510516 Vinköl (Skara)
21352 480601 540723 9- ,6-  
21353 480601 540723 9-gA,6-bP  
21354 480601 540723 9- ,6-gC  
21355 480608 540723 9-rL,6- ,12-  
21356 480608 510619 9- ,6-rI Haveri 510412 F6 (landningshaveri)
21357 480616 530521 9- ,6-rW Haveri 530423 F6 (buklandning)
21358 480616 540723 9- ,6-  
21359 480616 540422 9-g ,6- Haveri 540218 F6
21360 480616 510918 9- ,6-gN Haveri 510528. Kylbärgagärdet utanför F7, Såtenäs. Motorstörning vid landning. Ff oskadd. Läs mer om haveriet.
21361 480629 530521 9- ,6- Haveri 530123 F6
21362 480629 501107 9-vL Haveri 500206 Svista (F16)
21363 480616 540723 9-g ,6-  
21364 480810 540723 9-bA,6-rR FLYGVAPENMUSEUM
21365 480810 540723 9-bB,6-  
21366 480821 531219 9-b ,6-rN Haveri 531113 V Långsjön
21367 480821 531124 9-bA,6-  
21368 480821 540723 9-b ,6-  
21369 480821 540723 9-bF,6-gB  
21370 480903 531124 9-bG ,6-g  
21371 480903 530807 9- ,6-g Haveri 530606 Slagsta (N Tumba)
21372 480918 540723 9-bI,6-  
21373 480918 520123 9- ,6-bR Haveri 511010 F6 (landningshaveri)
21374 480918 521210 9-bK,9-g,15-bJ  
21375 480826 530305 9-bL,15-b  
21376 480903 521210 9-bM,15-  
21377 480903 521210 9-bN,15-bC  
21378 480918 521210 9-bP,15-bH  
21379 480928 530305 9-bR,15-  
21380 480928 510918 9- ,15-gB Haveri 510801. Kollision med 21386 under målföljningsövning. 0ckelbo. Båda ff omkom. Stolutskjutningen har inte fungerat pga skador vid kollisionen. Läs mer om haveriet.
21381 480928 530704 9-vA,12-  
21382 480928 530305 9-bU,15-bM  
21383 481011 521210 9-gA,15-  
21384 481011 521210 9-gB,15-b  
21385 481011 521210 9-gC,15-  
21386 481011 520918 9-g,15-gK Haveri 510801. Kollision med 21380 under målföljningsövning. 0ckelbo. Båda ff omkom. Stolutskjutningen har inte fungerat pga skador vid kollisionen. Läs mer om haveriet.
21387 481026 530305 9-g,15-  
21388 481026 521210 9-gF,15-  
21389 481020 530305 9- ,15-  
21390 481108 490924 9-gH Haveri 490727 F9 (motorbrand)
21391 481108 530704 9- , 12-  
21392 481126 530704 9-g ,12-  
21393 481201 530321 9- ,12-  
21394 481201 520423 9- ,12-rM Haveri 520213, F12 Kalmar. Kollision med snövall pga utebliven bromsverkan. Ff ok. Ej fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21395 481221 530521 9- ,12-  
21396 481221 530704 9- ,12-  
21397 481220 530704 9-gP,12-  
21398 481228 530704 9- ,12-  
21399 490105 530704 9-g ,12-  
21400 490105 491919 9- Haveri 490408 F9 (brand)
21401 490105 530704 9-bU,12-  
21402 490122 530704 9- ,12-  

RA

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21403 500117 540723 10- ,7-  
21404 500328 540723 10- ,7-b  
21405 500117 540723 10- ,7-  
21406 500417 540723 10-gF,7-b  
21407 500216 501120 10- ,FC Haveri under provflygning. 500404. Djupsjön, 9 km N Ljungs k:a. Misslyckat fsk-hopp. Ff (S Ö) omkom. Läs mer om haveriet.
21408 500216 540723 10- ,7-bE  
21409 500810 540723 10- ,7-bF  
21410 500713 541028 10-bE,7-  
21411 500306 540623 10- ,7-bH Haveri 540329 F7 (buklandning)
21412 500306 500719 10- Haveri 500709 F10. Fpl slog i marken under hög fart vid flyguppvisning framför 30.000 åskådare. Ff (K-E M) omkom. Läs mer om haveriet.
21413 500306 540723 10- ,7-bI  
21414 500417 540723 10- ,7-bJ  
21415 500509 540723 10- ,7-bK  
21416 500509 540723 10- ,7-bL  
21417 500523 540723 10- ,7-bM  
21418 500523 540723 10- ,7-bN  
21419 500523 540723 10- ,7-bO  
21420 500523 540723 10- ,7-bB  
21421 500609 540723 10- ,7-bQ  
21422 500609 540623 10- ,7-bR Haveri 540308 Kullen (VNV Tidan stn)
21423 500630 540723 10- ,7-bS  
21424 500630 540623 10- ,7-bT Haveri 540414 F7 (buklandning)
21425 500630 540723 10-bE,7-bU  
21426 500630 530216 10- ,7-bV Haveri 521020. S om F7. Buklandning pga motorstörningar. Ff ok. Ej fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21427 500810 540723 10- ,7-  
21428 500810 540723 10- ,7-bA  
21429 500810 510928 10- ,7-bÄ Haveri 510621. F7, Såtenäs. Landningshaveri pga snedtömda fälltankar och låg fart. Ff (K) omkom. Läs mer om haveriet.
21430 500810 540723 10- ,7-bÖ,7-rO  
21431 500824 540723 10- ,7-  
21432 500824 540623 10- ,7- Haveri 540519 Vänern (Malmön)
21433 500905 540723 10- ,7-  

RB

FVNR GODK KASS KÄNDA KODER ANMÄRKNINGAR
21434 500905 560609 10- ,17-  
21435 500916 540824 10- ,7-rB,17- Instrfpl F17
21436 500916 541028 10-bC,7-rC  
21437 500926 541028 10- ,7-r  
21438 500926 541028 10- ,7-  
21439 501012 541028 10- ,7-  
21440 501012 551108 10-rG,7- ,17- Haveri 550726 F17 (buklandning)
21441 501012 541028 10- ,7-r  
21442 501023 541028 10- ,7-rI  
21443 501023 541028 10- ,7- ,FC  
21444 501115 570404 10- ,7-gI,17-  
21445 501101 541028 10- ,7- G  
21446 501101 570404 10- ,7-gR,17-  
21447 501115 541028 10- ,7-  
21448 501130 541028 10- ,7-  
21449 501130 570404 10- ,7-  
21450 510127 541028 10- ,7-vB  
21451 501130 510425 10-gM Haveri 510312 Krokhusen (Munka Ljungby)
21452 501130 541028 10- ,7-  
21453 501214 550805 10- ,7- ,17-gF,17-vF Haveri 550610 Kalmarsund
21454 501214 541028 10-g,7-  
21455 501214 570704 10-gG,7- ,17-gG  
21456 510127 541028 10- ,7-  
21457 510103 510707 10- Haveri 510628. Hörja, 12 km NV Hässleholm. Motorstörningar. Fsk-hopp. Ff (B P) undkom oskadd. Läs mer om haveriet.
21458 510103 560412 10- ,7- ,17-vH Haveri 560206. Kalleberga, 2 km O F17, Kallinge. Kollision med marken pga okontrollerat flygläge. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Läs mer om haveriet.
21459 510127 570404 10- ,7- ,17-  
21460 510103 570404 10- ,7- ,17-  
21461 510202 541028 10- ,7-gM  
21462 510127 541028 10- ,7-  

Källa: KONTAKT nr 99 (december 1990), KONTAKT nr 92 (juni 1989) och Flyghistorisk Revy (FR) m.fl.