FPL J21RB - HAVERI F17 21458

Uppdaterad: 2014-09-01

1952-02-06 - Kalleberga, 2 km O F17, Kallinge

Händelseförlopp

Haveri under enskild avancerad flygning i sektor.

Vädret bra. Efter ca 10 min flygning iakttogs fpl strax norr F17 på 200 m med sydlig kurs (kontrakurs mot trafikvarvet). Före fältgränsen gjorde ff en brant upptagning upp genom moln. Strax därefter har fpl med dykvinkel 70-80 gr och med fullt pådragen motor kolliderat med marken.

Ff omkom och fpl totalhavererade.

Haveriorsak

Orsaken har troligen varit att ff, efter en misslyckad avancerad manöver (ev för hög fart vid urgång ur halvroll), kommit ned på för låg höjd och gjort en hård upptagning.

Denna i förening med tidigare accelerationspåkänningar under passet (g-dräktsinstallation saknades i A21R) kan ha medfört att synfördunkling eller medvetslöshet, vilket resulterat i en okontrollerad stigning upp genom moln, varefter fpl vikit sig och övergått i brant dykning.

Ff har pga den nedsatta reaktionsförmågan inte hunnit lämna fpl med fsk. Den fällbara huven återfanns 900 m från haveriplatsen.

Höjdrodret var i fullt uppfällt läge vid nedslaget.

(ff:fältfl 2/AFT)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy