FPL J21RB - HAVERI F10 21457

Uppdaterad: 2014-08-26

1951-06-28 - Hörja, 12 km NV Hässleholm

Händelseförlopp

Under samövning med förband ur T4 utfördes låganfall mot marktrupp. Ff flög som rotetvåa.

Efter femte anfallet, ca 35 min efter start, då roten låg på 50 m höjd i svag vänstersväng i en fart av 600 km/t stannade motorn. Ff steg på överskottsfarten och utförde återstartningsförsök dock utan framgång.

Då området var olämpligt för nödlandning beslöt ff företa fask-utsprång. Huven nödfälldes u.a. Ff placerade fötterna i byglarna och drog i axelutskjutningsstroppen. Vid utskjutningen upplevde ff ingen synfördunkling. Stolen försvann omärkligt men när ff utlöste fask kom stolen upp vid ff:s högra sida på 3 m avstånd.

Ff föll med huvudet före. Uppbromsningen kändes som ett ryck i axlarna som sedan fortlantade sig till benen. På 75 m höjd var fask helt utvecklad. Efter tre ganska kraftiga pendlingar var ff nere i en mjuk mosse och fask fastnade i ett träd. Ff (B P) inga skador pga fask-utsprånget.

Fpl störtade lodrätt ned i hård, stenbunden mark och exploderade.

Haveriorsak

Orsaken till motorstoppet var sannolikt avbrott i bränsletillförseln till motorns spridare. Vid motorstoppet har ff inte slagit till spärrventilen, vilket ev skulle kunnat förhindra haveriet.

(ff:stamoff, fu/FFSU)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy