FPL 21 - HAVERI med 21426

Uppdaterad: 2014-10-12

1952-10-20 - Fält strax söder om F7, Såtenäs.

Händelseförlopp

Övningen omfattade navigeringsflygning i rote där ff flög som rotetvåa. Under flygningen måste ff hålla ett varvtal som var 300 varv/min högre än rotech:s varvtal.

Vid ingången för landning tog ff ut dykbromsarna för att ta ned farten på vanligt sätt. Därefter fällde han ut landstället och drog på gas men motorn svarade inte. Farten hade blivit låg, varför ff sänkte nosen och fick genom upprepade rörelser med gasreglaget motorn att ta men varvet gick upp endast till 5.000-6.000 varv/min.

Ff meddelade TL att han avsåg att buklanda och tog in landstället. Farten var nu så låg att ff bedömde sig inte ha någon möjlighet att nå fram till banan varför han svängde upp emot ett par åkrar.

Strax före sättningen stängde han HT-kranen. Fpl rutschade på buken ett par hundra meter.

Haveriorsak

Orsaken till motorstörningarna har troligen varit en tillfällig kärvning i barostaten, som reducerat motorvarvet.

(ff: ROK, vpl serg/GFSU:2)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy