FPL A21 - HAVERI med 21394

Uppdaterad: 2014-10-11

1952-02-13 - F12 Kalmar

Händelseförlopp

Haveri vid landning pga kollision med snövall.

Övningen avsåg fotograferingsprov med kamera på 7.000-10.000 m höjd och under 25 min tid bedrev ff proven på en höjd av 8.500-9.000 m. Ytterlufttermometern visade bottenläge. Från 7.500 m höjd och uppåt bildades kraftiga kondensstrimmor.

Landningen gick utan anmärkning och under inkörningen utförde ff två 90-graderssvängar och en 40-graders sväng. När 125 m återstod till uppställningsplatsen skulle ff utföra en lätt kurskorrektion med höger broms varvid bromsverkan helt saknades.

Ff hann inte tillgripa nödluft förrän fpl hade rullat in i snövallen vid sidan av förbindelsebanan och havererat.

(ff: kn/FFSU)

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att slangarna i den stränga kylan blivit spröda.

I samband med utfällningen av landställ och vingklaffar har en slang i hydraulsystemet brustit med utebliven bromsverkan som följd.

Planet kasserades 1952-04-23.

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy