FPL J 21A - HAVERI med 21362

Uppdaterad: 2017-08-25

1950-02-06, Svista, 5 km N F 16

Händelseförlopp

Ff hade tillsammans med annan ff ur F 15 beordrats att från F 16 till F 15 flyga över två på F 16 uppställda, F 9 tillhörande fpl typ J 21.

Vädret var dåligt med en molnbas av ca 75 m.

Ff flög som rotetvåa och starten skedde från bana 03.

Fpl har gått i moln på en höjd av 75 m (molnöversida ca 300 m) och efter en flygning i moln på en sträcka av omkring 2,5 km har fpl efter en 80° sväng kommit ur moln och i en snäv båge gått i marken nästan lodrätt vid Svista, 5 km N F 16.

Ff (fk Matz Ingritz) (FFSU) omkom och fpl splittrades totalt.

Haveriorsak

Den direkta orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas men det synes inte osannolikt att kurshorisonten pga fel i ledningssystemet under flygningen varit låst utan att ff kunnat fastställa detta.

Med hänsyn till rådande väderleksförhållanden i de delar av landet som skulle och kunde ha berörts av flygningen kan det ifrågasättas om flygningen hade bort äga rum.

Tillbaka


Källa:
Avskrift från okänd flygentusiast (troligtvis Flyghistorisk Revy)