FPL J21 - HAVERI med 21347

Uppdaterad: 2014-10-12

1952-04-19 - CVA Arboga

Händelseförlopp

Haveri i landning till följd av att endast höger landställsben varit låst.

Under flygningen miskade molnhöjden från 2.000 m till 100 m mellan Örebro och Arboga. Vid landningen stördes sikten av kraftiga regnbyar.

Ff tog ut landställ och vingklaffar och med hänsyn till fältbeskaffenheten ansattes landningen med låg nos och ff var beredd på en snabb uppbromsning. Ff tyckte att han hade en lång utflytning men så kände han en stöt och nosen sänktes hastigt varpå fpl rutschade på buken i landningsriktningen.

(ff: fk/FFSU)

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att tryckregulatorns kolv fastnat i ett mellanläge.

Härvid har - möjligen i samverkan med i systemet inkommen luft - tryckets reducerats till ett så lågt värde att låsning av stället omöjligtgjorts. Rådande dåligt väder har splittrat ff:s uppmärksamhet, varigenom ff underlåtit kontrollera hydraultrycket före landningen.

Föraren blev oskadd.

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy