FPL J21 - HAVERI med 21345

Uppdaterad: 2015-03-13

1949-06-21 - F9, Säve

Händelseförlopp

Vid pågående körning av bränsleförbrukningsprov vid olika varvtal fattade motorn efter 40 min körning eld.

Belastningen på motorn var omväxlande hög och låg. Synnerligen omfattande skador uppstod på fpl o motor.

Händelseförlopp

Orsaken till haveriet har varit en kraftig läcka vid bränslefiltret, vilket före körningen hade monterats och provats utan anmärkning. Körningen utfördes av två motormontörer och en mek.

Tillbaka


Källa: Avskrift av okänd flygentusiast, källa okänd.