FPL J21 - HAVERI med 21273

Uppdaterad: 2014-10-12

1952-08-19 - F7, Såtenäs

Händelseförlopp

I samband med att ff vid utkörning till start drog på kraftigt för att komma över ett område med mjuk mark vid svängen från förbindelsebanan till fältet sågs bränsle sugas genom propellern.

När ff sedan drog av till tomgång för att koppla in markkylanläggningen uppstod en explosionsartad brand på fpl:s högra sida i närheten av avgasstudsen.

Ff kuperade motorn och hoppade ur fpl. Elden släcktes av brandberedskapen.

Haveriorsak

Orsaken har troligen varit att studsen till bränslepåfyllningen inte skruvats fast ordentligt vid tankning.

(ff: fu/FFSU)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy