FPL J21 - HAVERI med 21272

Uppdaterad: 2014-10-12

1952-07-08 - Igersdela, NV Tvärskog s:n

Händelseförlopp

Under övning i avancerad flygning har motorstopp inträffat.

Ff (fk T) har på 200-500 m höjd utfört katapultutskjutning men har därefter inte utlöst fallskärmen utan dödats vid nedslaget mot marken.

Fpl har tagit mark i flack dykvinkel, ca 10 gr. Brand utbröt inte vid nedslaget.

(ff: fk/GFSU:3)

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att styrstift till vevlagerskålen för vevstake 7 har lossnat och via propellerväxel och oljekanaler kommit in i propelleromställningsväxeln som därvid skadats så svårt att propellern låsts fast.

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy