FPL J21 - HAVERI med 21216

Uppdaterad: 2014-10-12

1952-04-07 - Bana 15, F12 Kalmar

Händelseförlopp

Efter övning i enskild avancerad flygning gick ff in för landning men landstället gick inte ut normalt.

Ff tog in stället och fortsatte flygningen, varvid ff observerade att hydraultrycket var 0. Ff ställde än en gång landställsreglaget i läge "ut" och började pumpa med handpumpen. Trycket gick upp till 40-50 kg/cm2 och landstället gick sakta ut.

När samtliga landställsben markerades ute och låsta begärde ff landningstillstånd av TL.

Under utrullningen började höger vinge sjunka. Ff skevade emot men fpl lutade mer och mer åt höger och rullade av banan, varvid höger vingspets tog i marken och fpl havererade.

(ff: fu/AFT)

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att under den avancerade flygningen en luftkudde har bildats i hydraulsystemet.

Sedan landstället pumpats ut, har elindikatorn felaktigt visat "utfällt" trots att höger huvudställ varit olåst. Under utrullningen har höger huvudhjul passerat över en avloppsbrunn som sjunkit så att en 5 cm hög betongkant bildats, vilken stöt har räckt till för att det olåsta högra huvudstället skulle börja gå in.

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy