FPL J21 - HAVERI med 21211

Uppdaterad: 2014-08-27

1951-09-07 - F12 Kalmar

Händelseförlopp

Haveri vid landning i grupp efter uppdrag i ortsförsvar under eskaderövning.

Vid sättningen var landstället inte låst utan fpl föll ned på buken och under en 360 gr sväng rutschade längs banan.

Vid landningen var ff trängd, dels genom att rotech gjorde ett för snävt landningsvarv som förde ff på fel sida om rotech, dels av en vid banan uppställd jaktradar.

I landningen passerade rotens fpl på var sin sida om jaktradaranläggningen. Till följd av detta måste ff hela tiden ha sin uppmärksamhet riktad på rotech och underlät att kontrollera landställsindikatorerna.

Ff har troligen även samtidigt manövrerat landställ och vingklaffar, varvid hydraultrycket inte räckt till att låsa stället.

(ff:fältfl.2, fu/GDSU:3)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy