FPL J21 - HAVERI med 21186

Uppdaterad: 2013-03-13

1947-07-15, Kallinge

Händelseförlopp

Haveriet inträffade vid F17 i Kallinge under landning.

Under insvängning för landning började fpl förlora fart och höjd samtidigt som kompressortrycket sjönk trots att gasspaken fördes fram helt. Ff inriktade sig på nödlandning på ett fält utanför flygfältet. Efter att ha legat i sväng rätade ff upp fpl och tog upp något för att komma över en lada i flygriktningen. Härvid gick motorn upp i varv som vid fullgas och ff satte kurs mot flygfältet.

När ff gjorde sig beredd att landa på flygfältet gav dock TLM per radio order om pådrag för nytt landningsförsök eftersom TLM bedömde höjd och fart för höga. Ff drog på och motorn tog normalt.

Med hänsyn till risken för förnyade motorstörningar under landningsvarvet drog dock ff åter av, fällde in landstället och ansatte buklandning. Härvid rutschade fpl på buken ca 200 m och vred sig därunder 180 gr.

Orsak till motorstörningarna har troligtvis varit en tillfällig kärvning i kompressorregulatorns slid.

(Ff: off.asp, vpl k/GFSU:1)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy