FPL J21 - HAVERI med 21183

Uppdaterad: 2013-03-13

1947-06-19, Kallinge

Händelseförlopp

Haveri vid landning på bana 17 på F17 i Kallinge.

Efter ca 100 m rullning märktes en dragning åt vänster som ff lyckades häva genom bromsning med höger broms. När ff släppte höger broms började fpl ånyo att svänga åt vänster. Denna gång lyckades ff inte häva svängen genom bromsning. Fpl vred sig åt vänster varvid landstället gav vika och fpl sjönk ned på buken och rutschade vidare. När fpl stannade hade det girat 90 grader mot landningsriktningen.

Orsaken synes ha varit ofrivillig bromsning av elev under utbildning.

(Ff: off.asp, vpl k/GFSU:1)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy