FPL J21 - HAVERI med 21150

Uppdaterad: 2013-03-13

1947-03-04, Säve

Händelseförlopp

Haveriet inträffade vid F9 i Säve vid start pga motorstörningar.

Starten skedde normalt på bana 22. När ff tagit in landstället och nått en höjd av ca 50 m uppträdde motorstörningar i form av kraftiga smällar. Ff lade fpl i en vänstersväng för att undvika en bergknalle i flygriktningen och då motorn fortfarande drog något lyckades ff få fpl att stiga något. Strax därpå har motorn stoppat helt. Ff har fortsatt svängen för att undvika ett par kraftledningar under höjdförlust och alltmer ökat bankningen. Efter 130 gr sväng har fpl vikit sig över vänster vinge.

Fpl tog mark med vänster vinge och nosen samtidigt, rullade runt flera varv, varvid fpldelar ströddes ut över ett 200x100 m stort område. Fpl fattade inte eld vid nedslaget. Ff (P-E R) omkom vid nedslaget.

Orsaken till haveriet var att bränsleventilen i bränslebatteriet stängts och stoppat bränsletillförseln till följd av att bränslekranreglagets spärr varit ur funktion.

(Ff: vpl.ff, vk/GFSU:1)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy